MATEMATIKA – FIZIKA

Just another WordPress.com site

6. RAZRED marec 4, 2012

Pretvarjanje merskih enot-razlaga

OBSEG, PLOŠČINA, POVRŠINA, PROSTORNINA

PRAVOKOTNIK, KVADRAT, KVADER IN KOCKA – formule

UTRJEVANJE OBSEG, PLOŠČINA, POVRŠINA IN PROSTORNINA z rešitvami

PRAVOKOTNIK IN KVADRAT-učni list z rešitvami

OBSEG PRAVOKOTNIKA KVADRATA-vaje težje z rešitvami

PLOŠČINA KVADRATA-učni list po ravneh   –>   rešitve

POVRŠINA KOCKE IN KVADRA Z REŠITVAMI

 

PONOVITEV ZA NPZ

 PONOVITEV Z REŠITVAMI

PONOVITEV-GEOMETRIJA Z REŠITVAMI

Ponovitev za NPZ

 

 

UTRJEVANJE ZNANJA ZA 3. TEST

 

Ulomki, dec. št, rač. z dec.št z rešitvami

Utrjevanje za test z rešitvami

UTRJEVANJE ZA 3.TEST

 

DECIMALNA ŠTEVILA

Dec. števila ponovitev z rešitvami

DECIMALNA ŠTEVILA z rešitvami

Računanje z dec. št. z rešitvami

Seštevanje, odštevanje, množenje, deljenje z 10,100,1000 z rešitvami

Vaje dec. št. z rešitvami

Zaokroževanje decimalnih števil-vaje z rešitvami

UTRJEVANJE-dec.števila z rešitvami

ULOMKI, DECIMALNA ŠTEVILA-LAŽJE+TEŽJE z rešitami

 

ULOMKI

UTRJEVANJE Ulomki z rešitvami

Besedilne naloge-ulomki z rešitvami

UTRJEVANJE ULOMKI z rešitvami

UTRJEVANJE ZNANJA-urejanje po velikosti-težje naloge

PONAZORITEV ULOMKOV-vaje

Ulomek na št. poltraku-učni list  –>  Ulomek na št. poltraku-rešitve

 

UTRJEVANJE ZNANJA ZA 2. TEST

Vrste kotovUtrjevanje za 2.test 4-lažje in težje naloge

Utrjevanje za 2. test

Utrjevanje za 2. test z rešitvami

 Utrjevanje za 2.test

KOTI

 UTRJEVANJE koti z rešitvami

Koti in merjenje kotov

 

ENAČBE

Reševanje enačb in neenačb-vaje z rešitvami

BESEDILNE NALOGE-enačbe

Enačbe,neenačbe, potence – vaje z rešitvami

MATEMATIČNI PROBLEMI Z REŠITVAMI

 

OSNOVNI GEOMETRIJSKI POJMI

Utrjevanje geometrijski pojmi z rešitvami

OSNOVNI GEOMETRIJSKI POJMI – vaje

UTRJEVANJE 5.razred- geometrija   —>   REŠITVE

Geometrija-vaje z rešitvami

 

VEČKRATNIKI, DELITELJI IN PRAVILA ZA DELJIVOST

 Povzetek večkratniki, delitelji, pravila za deljivost-povzetek

Večkratniki-vaje z rešitvami

VAJE deljivost z 2,5,10 z rešitvami

Delitelji – vaje z rešitvami

UTRJEVANJE- V, D in deljivost z 2,5,10 z rešitvami

Ponovitev V, D, pravila

 

UTRJEVANJE ZA 1. TEST

Ponovitev pred testom zadnje – lažje in težje naloge

Ponovitev pred testom z rešitvami

Utrjevanje za 1.test-celotno z rešitvami

 

VEČKRATNIKI IN DELITELJI NARAVNIH ŠTEVIL

Večkratniki – vaje z rešitvami

Delitelji – vaje z rešitvami

večkratniki, delitelji – vaje z rešitvami

 

ŠTEVILSKI IZRAZI

UTRJEVANJE RAČUNSKI ZAKONI, ŠT. IZRAZI z rešitvami

Učni list rač. zakoni, številski izrazi – vaje z rešitvami

Številski izrazi z oklepaji U_str.18-nal.1 rešitve 

ŠTEVILSKI IZRAZI z rešitvami

NARAVNA ŠTEVILA

Utrjevanje znanja z rešitvami

Zapisovanje števil (s številko, besedo, desetiškimi enotami)

Urejenost števil z rešitvami

Velika števila -utrjevanje z rešitvami

Vaje naravna števila

NARAVNA STEVILA – vaje

 

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

Glej RIC.

 

 

Postopek deljenja

POVZETEK SNOVI 5. RAZREDA

 

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.