MATEMATIKA – FIZIKA

Just another WordPress.com site

6. RAZRED marec 4, 2012

POVZETKI SNOVI

Pretvarjanje merskih enot – razlaga

PRAVOKOTNIK, KVADRAT obrazci

 

 

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

Glej RIC.

 

PREGLEDNA PONOVITEV SNOVI

smc6-npz

 

ŠTEVILSKI IZRAZI Z DECIMALNIMI ŠTEVILI

Številski izrazi z decimalnimi števili z rešitvami

ŠT.IZRAZI Z DECIMALNIMI ŠTEVILI z rešitvami

 

UTRJEVANJE ZA 3. TEST

Ulomki, dec. št, rač. z dec.št z rešitvami

Matematični problemi z rešitvami

Ulomki, dec. št, rač. z dec.št

Dec. števila ponovitev z rešitvami

UTRJEVANJE

 

RAČUNANJE Z DECIMALNIMI ŠTEVILI

DECIMALNA ŠTEVILA z rešitvami

Množenje, deljenje z 10,100,1000-vaje z rešitvami

Računanje z dec. št. z rešitvami

DECIMALNA ŠTEVILA

Vaje dec. št. z rešitvami

UTRJEVANJE-dec.števila z rešitvami

PONOVITEV dec. števila z rešitvami

Zaokroževanje decimalnih števil-vaje z rešitvami

ULOMKI

PREVERI SVOJE ZNANJE-ulomki

UTRJEVANJE Ulomki z rešitvami

Ulomki-utrjevanje

UTRJEVANJE ZNANJA ZA 2. TEST

Utrjevanje za 2.test

Utrjevanje za 2. test z rešitvami

Utrjevanje znanja za 2. test  –> Utrjevanje znanja – rešitve

KOTI

Koti – učni listi

Koti – utrjevanje

Koti-utrjevanje

ENAČBE, NEENAČBE IN POTENCE

Utrjevanje znanja ENAČBE, NEENAČBE, POTENCE

Enačbe,neenačbe, potence – vaje z rešitvami

MATEMATIČNI PROBLEMI

OSNOVNI GEOMETRIJSKI POJMI

Utrjevanje geometrijski pojmi z rešitvami

OSNOVNI GEOMETRIJSKI POJMI

OSNOVNI GEOMETRIJSKI POJMI – vaje

Geometrija-vaje z rešitvami

GEOMETRIJA_ponavljanje

OSNOVNI GEOMETRIJSKI POJMI -POVZETEK

UTRJEVANJE ZNANJA ZA 1. TEST

Utrjevanje za 1.test-celotno z rešitvami

Ponovitev pred testom z rešitvami

Ponovitev pred testom – težje naloge

DELJIVOST NARAVNIH ŠTEVIL

Povzetek večkratniki, delitelji, pravila za deljivost

Vaje deljivost naravnih števil z rešitvami

Utrjevanje znanja deljivost naravnih števil

ŠTEVILSKI IZRAZI

UTRJEVANJE RAČUNSKI ZAKONI, ŠT. IZRAZI z rešitvami

Utrjevanje RAČUNSKI ZAKONI, ŠTEVILSKI IZRAZI

Učni list rač. zakoni, številski izrazi – vaje z rešitvami

Številski izrazi z oklepaji – rešitve

ŠTEVILSKI IZRAZI z rešitvami

NARAVNA ŠTEVILA, RAČUNSKE OPERACIJE

NARAVNA STEVILA – vaje

Vaje naravna števila

UTRJEVANJE računske operacije z rešitvami

BESEDILNE NALOGE z rešitvami

Utrjevanje znanja z rešitvami

Postopek deljenja

POVZETEK SNOVI 5. RAZREDA

 

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.